Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid:
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de service.

2.Aanbod:
2.1. Alle aangeboden diensten bij Het Hondenpootje zijn altijd in overleg met de klant om zo
goed mogelijk de dieren te kunnen verzorgen c.q. uit te laten.

3.Overeenkomst:
3.1. Het Hondenpootje stelt samen met de klant een verzorgingsschema op tijdens het eerste
gesprek of indien nodig in een vervolggesprek. Hierin staat vermeld:
* Alle persoonlijke gegevens van de eigenaar
* Alle relevante gegevens van het huisdier
3.2. Het Hondenpootje en klant gaan een overeenkomst aan welke in een contract wordt
vastgelegd, waarin staat vermeld:
* De Algemene voorwaarden
* Eventuele individuele afspraken
* Sleutelformulier
3.3. Indien nodig wordt er een huissleutel afgegeven en blijft deze volgens afspraak
in het bezit van Het Hondenpootje. Hiervoor tekent de klant het sleutelformulier.

4.Tarieven:
4.1. De actuele tarieven kunt u terug vinden op de website
4.2. De prijzen zijn incl. 21% BTW , boven een straal van 10 km buiten onze vestigingsplaats rekenen wij een vaste brandstof kostenvergoeding.

5.Betalingsvoorwaarden:

5.1. Voor de losse uitlaat beurten van uw hond vragen wij u zoveel mogelijk van te voren het bedrag te voldoen, dit kan via een factuur een tikkie of gewenst contant.

5.2.Het Hondenpootje stuurt per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 14 dagen dient te voldoen.

Of kan gewenst een tikkie ontvangen.

5.3.Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering. Na een opeenvolgende periode van 14 dagen volgt een 2de herinnering, bij de 3de herinnering volgt een laatste bericht over het stopzetten van de diensten en het eventueel over gaan tot een incasso indien noodzakelijk.

5.4. De strippenkaarten kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op de factuur, een tikkie of gewenst contant voldaan worden.

* Een strippenkaart van 5 strippen is 3 maanden geldig.

* Een strippenkaart van 10 strippen is 6 maanden geldig

* Een maand abonnement voor 4 weken kan maximaal tot 2 weken na de begin datum van het abonnement door lopen, daarna vervallen de beurten en start het nieuwe 4 weken abonnement opnieuw.

In een periode van 4 weken kunt 1 x  de dienst afzeggen op de dag zelf, bij een 2de afzeggen in de zelfde periode zullen wij de beurt in rekening brengen.

5.6.  Het Hondenpootje heeft het recht om op te zeggen, reeds betaalden gelden worden terug gestort, min het bedrag van eerdere uitlaatbeurten.
5.6. De klant heeft ten alle tijden recht om op te zeggen, reeds betaalde gelden worden niet terug gestort, met uitzondering van ziekte, overlijden etc. van het huisdier.

5.7.  Mocht de service van Het Hondenpootje worden opgezegd dient dit schriftelijk of via de mail gedaan te worden met een opzeg termijn van 2 weken, mits er spraken is van ziekte, overlijden etc.

5.8 In geval van een pandemie , wijzigt er niets aan de geldigheid van de strippenkaarten of 4 weken abonnementen. Samen met de opdrachtgever zullen wij zo flexibel mogelijk samen naar een passende oplossing zoeken.

5.9 Het Hondenpootje heeft het recht om een prijsverhoging door te voeren , deze verhoging  wordt minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de opdrachtgever gemeld. En wordt maximaal 1 x per jaar doorgevoerd

6.Aansprakelijkheid:
6.1. De klant als eigenaar blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het huisdier.
6.2. De klant dient ervoor te zorgen dat het huisdier door de wet vereiste vaccinaties
heeft gehad.
6.3. Indien blijkt dat een huisdier een ( besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft,
kan het huisdier geweigerd worden en in overleg wordt er voor een passende
oplossing gezorgd.
6.4. Het hondenpootje is niet verantwoordelijk voor schade bij ziekte, letsel, aandoeningen of
overlijden tijdens de verzorging of uitlaten. Het Hondenpootje zal er alles aan doen om
dit te voorkomen.
6.5. De eigenaar accepteert de handdoek droge uitgelaten hond bij het thuisbrengen. Wij houden een korte verzorging na de uitlaatbeurt om er voor te zorgen dat u hond niet met natte of vieze poten thuis zal komen.
6.6. Het Hondenpootje is niet aansprakelijk voor kapotte, vermiste of diefstal van goederen
van de klant.

6.7. Bij een weeralarm, extreme warmte of gladheid, passen wij onze diensten aan in het belang van het welzijn van uw huisdier

7.Annuleren dierenverzorging aan huis

7.1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail, sms, WhatsApp of per post

7.2. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging  is kosteloos.

7.3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging wordt de helft van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

7.4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dierenverzorging wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

7.5. Artikel 7.3 en 7.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

7.6. Artikel 7.3 en 7.4 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.

7.7 Indien de opdrachtgever eerder terugkomt, wordt het gehele, eerder overeengekomen bedrag doorberekend.

8.Klachten:
8.1. De klant dient de klacht binnen 48 uur schriftelijk bij ons te melden
8.2. Het Hondenpootje zal na ontvangst van de klacht binnen 48 uur reageren. En wij streven er naar om binnen 72 uur met een passende oplossing te komen
8.3. Mocht er bij beide partijen een twijfel ontstaan over de klacht, raadplegen wij een deskundige voor advies.