Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid:
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de service.

2.Aanbod:
2.1. Alle aangeboden diensten bij Het Hondenpootje zijn altijd in overleg met de klant om zo
goed mogelijk de dieren te kunnen verzorgen c.q. uit te laten.

3.Overeenkomst:
3.1. Het Hondenpootje stelt samen met de klant een verzorgingsschema op tijdens het eerste
gesprek of indien nodig in een vervolggesprek. Hierin staat vermeld:
* Alle persoonlijke gegevens van de eigenaar
* Alle relevante gegevens van het huisdier
3.2. Het Hondenpootje en klant gaan een overeenkomst aan welke in een contract wordt
vastgelegd, waarin staat vermeld:
* De Algemene voorwaarden
* Eventuele individuele afspraken
* Sleutelformulier
3.3. Indien nodig wordt er een huissleutel afgegeven en blijft deze volgens afspraak
in het bezit van Het Hondenpootje. Hiervoor tekent de klant het sleutelformulier.

4.Tarieven:
4.1. De actuele tarieven kunt u terug vinden op de website
4.2. De prijzen zijn incl. 21% BTW , boven een straal van 10 km buiten onze vestigingsplaats rekenen wij een vaste brandstof kostenvergoeding.

 

5.Betalingsvoorwaarden:

5.1. Voor de losse uitlaat beurten van uw hond dient u na het thuis brengen van u hond contant de betaling te voldoen, mits hier andere afspraken over zijn gemaakt en vast gelegd in het contract.

5.2. De klant dient voor vakantieopvang voor een hond van te voren een aanbetaling te doen van minimaal de helft van het overeengekomen bedrag. Mits hier andere afspraken over gemaakt zijn en vast gelegd in het contract.

5.3.Het Hondenpootje stuurt de klant per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 14 dagen dient te voldoen.

5.4.Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering
5.5. De strippenkaarten kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op de factuur

* Een strippenkaart van 5 strippen is 3 maanden geldig.

* Een strippenkaart van 10 strippen is 6 maanden geldig

* Een kwijtgeraakte strippenkaart wordt niet vergoed

5.6.  Het Hondenpootje heeft het recht om op te zeggen, reeds betaalden gelden worden terug gestort, min het bedrag van eerdere uitlaatbeurten.
5.7. De klant heeft ten alle tijden recht om op te zeggen, reeds betaalde gelden worden niet terug gestort, met uitzondering van ziekte, overlijden etc. van het huisdier.

5.8.  Mocht de service van Het Hondenpootje worden opgezegd dient dit schriftelijk of via de mail gedaan te worden met een opzeg termijn van 2 weken, mits er spraken is van ziekte, overlijden etc.

 

6.Aansprakelijkheid:
6.1. De klant als eigenaar blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het huisdier.
6.2. De klant dient ervoor te zorgen dat het huisdier door de wet vereiste vaccinaties
heeft gehad.
6.3. Indien blijkt dat een huisdier een ( besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft,
kan het huisdier geweigerd worden en in overleg wordt er voor een passende
oplossing gezorgd.
6.4. Het hondenpootje is niet verantwoordelijk voor schade bij ziekte, letsel, aandoeningen of
overlijden tijdens de opvang, verzorging of uitlaten. Het Hondenpootje zal er alles aan doen
dit te voorkomen.
6.5. De eigenaar accepteert de handdoek droge uitgelaten hond bij het thuisbrengen. Wij houden een korte verzorging na de uitlaatbeurt om er voor te zorgen dat u hond niet met natte of vieze poten thuis zal komen.
6.6. Het Hondenpootje is niet aansprakelijk voor kapotte, vermiste of diefstal van goederen
van de klant.

6.7. Bij een weeralarm, extreme warmte of gladheid, passen wij onze diensten aan in het belang van het welzijn van uw huisdier

 

7.Annuleren dierenverzorging, vakantieopvang

7.1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail, sms, WhatsApp of per post

7.2. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging of de vakantieopvang van een hond is kosteloos.

7.3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging  of vakantie opvang voor de hond wordt de helft van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

7.4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dierenverzorging of de vakantieopvang voor de hond wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.

7.5. Artikel 7.3 en 7.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

7.6. Artikel 7.3 en 7.4 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.

7.7 Indien de opdrachtgever eerder terugkomt, wordt het gehele, eerder overeengekomen bedrag doorberekend

 

8.Klachten:
8.1. De klant dient de klacht binnen 48 uur schriftelijk bij ons te melden
8.2. Het Hondenpootje zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren. En wij streven er naar om binnen 48 uur met een passende oplossing te komen
8.3. Mocht er bij beide partijen een twijfel ontstaan over de klacht, raadplegen wij een deskundige voor advies.